PlagtFB3Telovýchovná jednota Ioan 1209 organizuje každoročne niekoľko športových aktivít pre verejnosť, v prvom rade pre všetkých Ivančanov, ľudí zo susedných obcí a z najbližšieho okolia. V piatok 17. novembra organizujeme štafetový beh družstiev na vzdialenosť približnej dĺžky maratónu  Uskutoční sa v bezprostrednej blízkosti jazera Štrkovka (alebo Šutrovka) v Ivanke pri Dunaji.

Prihlásiť sa môžu družstvá 4 až 8 bežcov. Odporúčame začať s prípravou na preteky včas a splniť si všetky povinnosti voči nám radšej skôr. Z organizačných dôvodov si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie predčasne a obmedziť celkový počet štartujúcich družstiev. Štartovné pre každý družstiev nám slúži na pokrytie len nevyhnutných nákladov. Radi privítame akúkoľvek pomoc z vašej strany.

Sledujte nás, ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať. Bude to pre obmedzený počet družstiev. Sprievodným programom budú aj jednoduché preteky detí.

Harmonogram

Harmonogram

Všetky družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť pretekov, sa musia prihlásiť najneskôr do 16.11. a zaplatiť štartovné (pripísať ho na náš účet). 

V deň pretekov

  • 9:00 Začiatok prezentácie (vopred zaregistrovaných družstiev)
  • 9.00 Začiatok behov detí
  • 9:45 Ukončenie prezentácie na štafetu
  • 10:00 Štart štafety
  • 15:00 (alebo kedykoľvek po dobehnutí všetkých štafiet) Ukončenie štafety a vyhlásenie výsledkov (cca 10 minút po dobehnutí posledného družstva)