Čítať ďalej...Dňa 17.3.2018 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnia preteky v orientačnom behu, ktorých usporiadateľom je partnerský športový klub Sandberg. Telovýchovná jednota Ioan 1209 v spolupráci s našou obcou Ivanka pri Dunaji sú tentokrát len spoluorganizátormi.

Všetky detaily o pripravovaných pretekoch môžete nájsť na stránke ŠK Sandberg a tam môžete nájsť aj informácie z predchádzajúceho ročníka.

Viac informácií budeme dopĺňať postupne.

Čítať ďalej...V sobotu 13.5.2017 sme pre deti z Ivanky a okolia zorganizovali preteky v orientačnom behu, ktoré sme nazvali KAMoško. Chceli sme zistiť, či je v Ivanke záujem aj o takýto, menej tradičný šport a koľko KAMoškov sa nájde. Prítomnosť vyše 60 detí potvrdzuje, že záujem je. Teší nás, že stále je dosť detí, ktoré chcú byť vonku, hýbať sa, behať a cibriť si svoje orientačné zmysly. V spolupráci so školou by sme chceli prihlásiť aspoň jedno družstvo zastupujúce Základnú školu M. R. Štefánika do školských športových súťaží v orientačnom behu, ktorých vyhlasovateľom je ministerstvo školstva. Deti boli rozdelené do 3 kategórií, v každej sme napokon klasifikovali a ocenili zvlášť dievčatá a chlapcov. Malé deti, narodené v roku 2010 alebo neskôr, súťažili na obrázkovej trati, kategórie mladších a starších žiakov mali štandardnú "orienťácku" mapu. K nim sa pridalo aj zopár ozajstných orientačných športovcov, ktorí si u nás popri pretekoch zatrénovali.

Čítať ďalej...

V roku 2017 pribudnú do našej rodiny športov popri malom futbale a cyklistike aj orientačné športy. Najpopulárnejším predstaviteľom orientačných športov je orientačný beh, k ďalším patria orientačná cyklistika a orientačné lyžovanie. 

Čítať ďalej...

Ako je pre nás príznačné, nebudeme sa zúčastňovať len akcií, ktoré niekde zorganizujú iní aktívni dobráci, ale aj sami priložíme ruky k dielu a aj sami zorganizujeme nejaké tréningy a preteky priamo v Ivanke pri Dunaji.

Záujemci o tento šport sa nám môžu samozrejme prihlásiť. Radi si spoločne zatrénujeme a podelíme sa o svoje plány a návrhy na ďalší rozvoj tohto športu v Ivanke a okolí. Ďalšie informácie už čoskoro.

Čítať ďalej...

Na sobotu 13. mája 2017 pripravujeme na skúšku detské preteky v orientačnom behu, aby sme zistili záujem aj o takýto šport v Ivanke a jej najbližšom okolí. Bude to jednoduchý pretek v areáli základnej školy a prípadne, pri záujme zo strany starších detí, aj v jej najbližšom okolí.

Ešte nikdy sme takýto pretek neorganizovali, bude to teda skúška aj pre nás. Pre túto príležitosť sme sa na spolupráci dohodli s ŠK Sandberg a ŠK Vazka z Bratislavy, Pripravili sme trate, ktoré budú vyhovovať rôznym vekovým kategóriám, od detí predškolského veku až po tých najstarších na základnej škole. Z hľadiska nabehaných vzdialeností sa bude jednať o krátke šprinty medzi jednotlivými kontrolnými stanovišťami, ktoré zvládne každé dieťa vo vlastnom tempe. Účastníkom pred štartom vysvetlíme základné zásady, aby sa vedeli zorientiovať v tzv. slepej mape, ktorú dostanú do rúk až pri štarte.

nasi partneribici bike and ciity logoerb obec ivanka pri dunajischulo autoskola logozlate zrnko logo