HladamePomocTelovýchovná jednota Ioan 1209 existuje už 5 rokov. Zorganizovali sme už desiatky športových a iných súvisiacich podujatí v obci Ivanka pri Dunaji a jej okolí. Spočiatku sme boli zameraní najmä na futbalové aktivity, postupne sme však prešli pokusmi bez zamerania sa na konkrétny šport a v ostatnom čase sústtredíme svoju pozornosť najmä na cyklistiku, behy, orientačné športy a futbal. Stále sa však pokúšame pripravovať aj jednorazové podujatia s cieľom zistiť, či existuje záujem aj o iné športy.

Aj napriek veľkej rôznorodosti a širokej palete aktivít, ktoré organizujeme či spoluorganizujeme, je nás stále príliš málo. Hľadáme preto ďalších členov alebo aspoň občasných pomocníkov, trénerov a spoluorganizátorov z radov jednotlivcov ale aj občianskych združení a i. Hľadáme aj partnerov a sponzorov. Účasť na našich podujatiach neustále rastie, rovnako ako rastú aj úspechy našich športovcov. Sme členom Slovenského zväzu cyklistiky a Slovenského zväzu orientačných športov. Ponúkame priestor na propagáciu.

Prihláste sa nám

Kto:
E-mail:
Telefón:
O čo ide:*
Kontrolný text: