Október 2019Oddiel cyklistiky Telovýchovnej jednoty Ioan 1209 sme založili pred 3 rokmi, začínali sme vtedy s 5 deťmi. Medzičasom sme mali u nás zaevidovaných už takmer 50 detí, v tomto kalendárnom roku viac ako 30. Aktuálne chodí na tréningy asi 20 detí. Ich výsledky ukazujú, že nám nejde o kvantitu.