Čítať ďalej...Cieľom ankety je verejné uznanie športovcov i funkcionárov, ktorí boli v predchádzajúcom kalendárnom roku najúspešnejší. Nominovaní majú byť príkladmi hodnými nasledovania. Slušnosť, cieľavedomosť, disciplinovanosť a vytrvalosť majú byť vlastnosti tých, ktorých hľadáme.

V treťom ročníku vyhlasovania ankety sme dostali len 7 nominácií v troch kategóriách. Preto sa členovia hodnotiacej komisie na svojom zasadnutí rozhodli, že v ďalšom ročníku vyzve komisia všetky športové kluby, ktoré pôsobia v Ivanke, aby nominovali najlepších svojich členov. Je dobré, aby si obyvatelia našej obce občas pripomenuli, koľko (veľa či málo) a aké športové kluby u nás máme. Samozrejme, k nim prijmeme aj nominácie športovcov, občanov Ivanky pri Dunaji, ktorí pôsobia už za hranicami našej obce, no o to väčšie výsledky od nich očakávame. A pripomíname, že hodnotíme aj pozitívnu reprezentáciu našej obce.

Čítať ďalej...Telovýchovná jednota Ioan 1209 organizuje v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji ďalší ročník ankety Športovec obce. Hlavným cieľom je oceniť tých, ktorí počas sledovaného obdobia dosiahli hodnotný športový úspech a súčasne šíriliii dobré meno Ivanky pri Dunaji aj za jej hranicami.

Do ankety môže tentokrát ktokoľvek nominovať svojho favorita, ktorý v priebehu kalendárneho roku 2019 naplnil podminky našej ankety. Hodnotiaca komisia posúdi nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)

Čítať ďalej...Po úspešnom úvodnom pokuse organizuje Telovýchovná jednota Ioan 1209 v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji 2. ročník ankety - Športovec obce za rok 2018. Do ankety môže každý nominovať svojho favorita, ktorý dosiahol počas roku 2018 zaujímavý športový úspech a súčasne nejakým spôsobom reprezentoval našu obec. Hodnotiaca komisia posúdi nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)

Čítať ďalej...Do ankety Najlepší športovec obce za rok 2018 občania Ivanky pri Dunaji prihlásili v súlade s pravidlami 9 individuálnych športovcov. 4 boli nominovaní v kategórii Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov) a 5 v kategórii Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane). V kategóriách kolektívov nebol v súlade s pravidlami nominovaný žiadny kolektív.

Čítať ďalej... V článku Anketa Najlepší športovec obce za rok 2017 - podmienky  sme uviedli výzvu na nominovanie športovcov vhodných na ocenenie za dosiahnuté výkony z roku 2017. V tomto krátkom vstupe uvádzame výsledky.

 Víťazom ankety Najlepší športovec obce v roku 2017 v kategórii juniorov sa jednomyseľným rozhodnutím komisie stal: Simon Bohunický.

 Víťazom ankety Najlepší športovec obce v roku 2017 v kategórii seniorov sa jednomyseľným rozhodnutím komisie stal: Šimon Bujna.

 Podrobnejšiu reportáž nájdete v Ivanskych novinkách z júla 2018 (str. 11).

nasi partnerierb obec ivanka pri dunajizlate zrnko logo      image001                    BSK jpg