Pre informáciu a na inšpiráciu uvádzame medzinárodné pravidlá minifutbalu (PDF) definované Svetovou minifutbalovou federáciou (WMF) a platné v deň publikovania tejto informácie. Ale pozor, je to 106 strán v angličtine.