Čítať ďalej...V januári 2019 sme založili oddiel orientačných športov s minimálnym počtom 5 členov a prihlásili sme sa na registráciu za člena Slovenského zväzu orientačných športov. Predsedníctvo SZOŠ na svojom zasadnutí 6.2. skonštatovalo, že „klub spĺňa podmienky a návrh na prijatie bude predmetom rokovania konferencie SZOŠ v máji 2019“. Dovtedy sa môžu a budú naši členovia zúčastňovať pretekov pod značkou TJ Ioan 1209 neoficiálne.

Čítať ďalej...Dňa 17.3.2018 sa v Ivanke pri Dunaji v pomerne chladnom počasí, popoludní aj s dažďom, uskutočnili preteky v orientačnom behu, ktorých usporiadateľom je partnerský športový klub Sandberg. Telovýchovná jednota Ioan 1209 v spolupráci s našou obcou Ivanka pri Dunaji a samozrejme dobrovoľníčkami Červeného kríža boli tentokrát len spoluorganizátormi.

Súvisiace aktivity sa, samozrejme, začali už niekoľko mesiacov pred samotným štartom pretekov. Po minuloročných prvých pretekoch Kamoško bolo potrebné vybaviť vhodnejšie centrum pretekov, čo sa nám v spolupráci s vedením SŠ podarilo, a zmapovať terén.  Na preteky bol použitý nový, doteraz nepoužitý terén, ktorého zmapovanie zabezpečili členovia ŠK Sandberg. Predpokladáme a dúfame, že použitá mapa sa bude i naďalej rozširovať aj pri nasledujúcich ročníkoch orientačných pretekov organizovaných v našej obci.

Samotné preteky boli rozdelené na 3 aktivity - dopoludňajšie preteky jednotlivcov a samostatné detské preteky a popoludňajšie štafety. Pretekov sa dopoludnia zúčastnilo 238 a popoludní 150 pretekárov. Pre deti bola urobená špeciálna mapa a boli pre ne postavené na zhromaždisku detské obrázkové preteky.

Výsledky pretekov jednotlivcov i štafiet sú zverejnené na stránke Slovenského zväzu orientačných športov. Fotografie prítomných organizátorov nájdete tu (beh jednotlivcov), tu (štafety) a tu (z dopoludnia).

 

Čítať ďalej...

Na sobotu 13. mája 2017 pripravujeme na skúšku detské preteky v orientačnom behu, aby sme zistili záujem aj o takýto šport v Ivanke a jej najbližšom okolí. Bude to jednoduchý pretek v areáli základnej školy a prípadne, pri záujme zo strany starších detí, aj v jej najbližšom okolí.

Ešte nikdy sme takýto pretek neorganizovali, bude to teda skúška aj pre nás. Pre túto príležitosť sme sa na spolupráci dohodli s ŠK Sandberg a ŠK Vazka z Bratislavy, Pripravili sme trate, ktoré budú vyhovovať rôznym vekovým kategóriám, od detí predškolského veku až po tých najstarších na základnej škole. Z hľadiska nabehaných vzdialeností sa bude jednať o krátke šprinty medzi jednotlivými kontrolnými stanovišťami, ktoré zvládne každé dieťa vo vlastnom tempe. Účastníkom pred štartom vysvetlíme základné zásady, aby sa vedeli zorientiovať v tzv. slepej mape, ktorú dostanú do rúk až pri štarte.

Čítať ďalej...V sobotu 13.5.2017 sme pre deti z Ivanky a okolia zorganizovali preteky v orientačnom behu, ktoré sme nazvali KAMoško. Chceli sme zistiť, či je v Ivanke záujem aj o takýto, menej tradičný šport a koľko KAMoškov sa nájde. Prítomnosť vyše 60 detí potvrdzuje, že záujem je. Teší nás, že stále je dosť detí, ktoré chcú byť vonku, hýbať sa, behať a cibriť si svoje orientačné zmysly. V spolupráci so školou by sme chceli prihlásiť aspoň jedno družstvo zastupujúce Základnú školu M. R. Štefánika do školských športových súťaží v orientačnom behu, ktorých vyhlasovateľom je ministerstvo školstva. Deti boli rozdelené do 3 kategórií, v každej sme napokon klasifikovali a ocenili zvlášť dievčatá a chlapcov. Malé deti, narodené v roku 2010 alebo neskôr, súťažili na obrázkovej trati, kategórie mladších a starších žiakov mali štandardnú "orienťácku" mapu. K nim sa pridalo aj zopár ozajstných orientačných športovcov, ktorí si u nás popri pretekoch zatrénovali.

Čítať ďalej...

V roku 2017 pribudnú do našej rodiny športov popri malom futbale a cyklistike aj orientačné športy. Najpopulárnejším predstaviteľom orientačných športov je orientačný beh, k ďalším patria orientačná cyklistika a orientačné lyžovanie. 

Čítať ďalej...

Ako je pre nás príznačné, nebudeme sa zúčastňovať len akcií, ktoré niekde zorganizujú iní aktívni dobráci, ale aj sami priložíme ruky k dielu a aj sami zorganizujeme nejaké tréningy a preteky priamo v Ivanke pri Dunaji.

Záujemci o tento šport sa nám môžu samozrejme prihlásiť. Radi si spoločne zatrénujeme a podelíme sa o svoje plány a návrhy na ďalší rozvoj tohto športu v Ivanke a okolí. Ďalšie informácie už čoskoro.

nasi partnerierb obec ivanka pri dunajizlate zrnko logo      image001                    BSK jpg